Cart 0

Filters

Applied Filters

Filters

  • 1975-76 Heroes Stand-Ups #17 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1975-76 O-Pee-Chee #145 Glenn Resch
  • -
  • EX-MT to NM
  • 1 to 2
  • $2.73
   to
   $4.55
  • 1975-76 O-Pee-Chee #145 Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 2
  • 1975-76 O-Pee-Chee #145 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 1
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • G-VG to MINT
  • 1 to 3
  • $0.35
   to
   $3.00
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 1
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • VG
  • 1
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 1
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 1
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 2
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 2
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 1
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 3
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 2
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • VG
  • 1
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 2
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 1
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 1
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 2
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • VG-EX
  • 2
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • G-VG
  • 1
  • 1975-76 Topps #145 Glenn Resch
  • -
  • MINT
  • 1
  • 1976-77 O-Pee-Chee #250 Glenn Resch
  • -
  • POOR to EX-MT
  • 1
  • $0.35
   to
   $2.25
  • 1976-77 O-Pee-Chee #250 Glenn Resch
  • -
  • POOR
  • 1
  • 1976-77 O-Pee-Chee #250 Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 1
  • 1976-77 O-Pee-Chee #250 Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 1
  • 1976-77 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Ken Dryden/Glenn Resch/Michel Larocque
  • -
  • GOOD to NM-MT
  • 1 to 9
  • $1.20
   to
   $4.00
  • 1976-77 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Ken Dryden/Glenn Resch/Michel Larocque
  • -
  • GOOD
  • 1
  • 1976-77 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Ken Dryden/Glenn Resch/Michel Larocque
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1976-77 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Ken Dryden/Glenn Resch/Michel Larocque
  • -
  • EX-MT
  • 2
  • 1976-77 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Ken Dryden/Glenn Resch/Michel Larocque
  • -
  • EX
  • 3
  • 1976-77 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Ken Dryden/Glenn Resch/Michel Larocque
  • -
  • NM
  • 1
  • 1976-77 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Ken Dryden/Glenn Resch/Michel Larocque
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1976-77 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Ken Dryden/Glenn Resch/Michel Larocque
  • -
  • NM
  • 9
  • 1976-77 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Ken Dryden/Glenn Resch/Michel Larocque
  • -
  • EX
  • 1
  • 1976-77 Topps #250 Glenn Resch
  • -
  • VG to NM-MT
  • 1 to 2
  • $0.80
   to
   $6.00
  • 1976-77 Topps #250 Glenn Resch
  • -
  • VG
  • 2
  • 1976-77 Topps #250 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1976-77 Topps #250 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 1
  • 1976-77 Topps #250 Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 1
  • 1976-77 Topps #250 Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 2
  • 1976-77 Topps #250 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 2
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • EX to MINT
  • 1 to 21
  • $0.80
   to
   $2.00
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 5
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 2
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 21
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 2
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 5
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 3
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 2
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 1
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 1
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 2
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 1
  • 1976-77 Topps Glossy Inserts #6 Glenn Resch
  • -
  • MINT
  • 4
  • 1977-78 O-Pee-Chee #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • EX-MT to NM-MT
  • 1 to 2
  • $0.77
   to
   $4.00
  • 1977-78 O-Pee-Chee #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 1
  • 1977-78 O-Pee-Chee #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 2
  • 1977-78 O-Pee-Chee #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1977-78 O-Pee-Chee #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 2
  • 1977-78 O-Pee-Chee #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 1
  • 1977-78 O-Pee-Chee #50 Glenn Resch
  • -
  • EX-MT to NM-MT
  • 1
  • $0.39
   to
   $2.00
  • 1977-78 O-Pee-Chee #50 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1977-78 O-Pee-Chee #50 Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 1
  • 1977-78 O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • MINT
  • 4
  • 1977-78 O-Pee-Chee Glossy Square #17 Glenn Resch
  • -
  • MINT
  • 5
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • EX to MINT
  • 1 to 242
  • $1.00
   to
   $3.00
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 242
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 1
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 5
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 1
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 2
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 6
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 2
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 2
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 6
  • 1977-78 Topps #6 Goals Against/Average Leaders/Michel Larocque/Ken Dryden/Glenn Resch
  • -
  • MINT
  • 1
  • 1977-78 Topps #50 Glenn Resch
  • -
  • EX to MINT
  • 1 to 233
  • $0.38
   to
   $2.00
  • 1977-78 Topps #50 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 233
  • 1977-78 Topps #50 Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 1
  • 1977-78 Topps #50 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1977-78 Topps #50 Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 2
  • 1977-78 Topps #50 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 1
  • 1977-78 Topps #50 Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 10
  • 1977-78 Topps #50 Glenn Resch
  • -
  • MINT
  • 1
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • VG to NM-MT
  • 1 to 20
  • $0.35
   to
   $3.00
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 20
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • VG
  • 1
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • VG-EX
  • 2
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • NM
  • 1
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • EX
  • 1
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • VG
  • 1
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • VG
  • 1
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • EX-MT
  • 3
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • VG
  • 2
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1977-78 Topps/O-Pee-Chee Glossy #17 Glenn Resch
  • -
  • NM-MT
  • 3