Cart 0

Filters

  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #1 Ben Wallace
  • -
  • NM-MT to NM-MT+
  • 1 to 4
  • $0.40
   to
   $0.71
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #1 Ben Wallace
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #1 Ben Wallace
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #1 Ben Wallace
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #1 Ben Wallace
  • -
  • NM-MT+
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #1 Ben Wallace
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #1 Ben Wallace
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #1 Ben Wallace
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #1 Ben Wallace
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #2 Chris Kaman
  • -
  • NM-MT to NM-MT+
  • 1 to 15
  • $0.35
   to
   $1.25
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #2 Chris Kaman
  • -
  • NM-MT
  • 15
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #2 Chris Kaman
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #2 Chris Kaman
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #2 Chris Kaman
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #2 Chris Kaman
  • -
  • NM-MT+
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #2 Chris Kaman
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #2 Chris Kaman
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #2 Chris Kaman
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #2 Chris Kaman
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #2 Chris Kaman
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #2 Chris Kaman
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #2 Chris Kaman
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #3 Steve Nash
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 6
  • $0.48
   to
   $1.50
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #3 Steve Nash
  • -
  • NM-MT
  • 6
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #3 Steve Nash
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #3 Steve Nash
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #3 Steve Nash
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #3 Steve Nash
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #3 Steve Nash
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #3 Steve Nash
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #3 Steve Nash
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #3 Steve Nash
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #3 Steve Nash
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #4 Al Harrington
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 15
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #4 Al Harrington
  • -
  • NM-MT
  • 15
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #4 Al Harrington
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #4 Al Harrington
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #4 Al Harrington
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #4 Al Harrington
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #4 Al Harrington
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #4 Al Harrington
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #4 Al Harrington
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #4 Al Harrington
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #4 Al Harrington
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #4 Al Harrington
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #4 Al Harrington
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #4 Al Harrington
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM to NM-MT+
  • 1 to 8
  • $0.35
   to
   $0.75
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM-MT
  • 8
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM-MT+
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #5 T.J. Ford
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #6 Jason Collins
  • -
  • NM-MT to NM-MT+
  • 1 to 16
  • $0.35
   to
   $0.75
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #6 Jason Collins
  • -
  • NM-MT
  • 16
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #6 Jason Collins
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #6 Jason Collins
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #6 Jason Collins
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #6 Jason Collins
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #6 Jason Collins
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #6 Jason Collins
  • -
  • NM-MT+
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #6 Jason Collins
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #6 Jason Collins
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #6 Jason Collins
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #7 Theo Ratliff
  • -
  • NM-MT to NM-MT+
  • 1 to 16
  • $0.35
   to
   $0.56
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #7 Theo Ratliff
  • -
  • NM-MT
  • 16
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #7 Theo Ratliff
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #7 Theo Ratliff
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #7 Theo Ratliff
  • -
  • NM-MT+
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #7 Theo Ratliff
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #7 Theo Ratliff
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #7 Theo Ratliff
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #7 Theo Ratliff
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #7 Theo Ratliff
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #7 Theo Ratliff
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #8 Kobe Bryant
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 3
  • $2.00
   to
   $3.75
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #8 Kobe Bryant
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #8 Kobe Bryant
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #8 Kobe Bryant
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #8 Kobe Bryant
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #8 Kobe Bryant
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #8 Kobe Bryant
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #8 Kobe Bryant
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #9 Kirk Hinrich
  • -
  • NM-MT to NM-MT+
  • 1 to 6
  • $0.50
   to
   $1.24
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #9 Kirk Hinrich
  • -
  • NM-MT
  • 6
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #9 Kirk Hinrich
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #9 Kirk Hinrich
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #9 Kirk Hinrich
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #9 Kirk Hinrich
  • -
  • NM-MT+
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #9 Kirk Hinrich
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #9 Kirk Hinrich
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #10 Darko Milicic
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 10
  • $0.35
   to
   $0.75
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #10 Darko Milicic
  • -
  • NM-MT
  • 10
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #10 Darko Milicic
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #10 Darko Milicic
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #10 Darko Milicic
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #10 Darko Milicic
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #10 Darko Milicic
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #10 Darko Milicic
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #10 Darko Milicic
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2004-05 Ultra Gold Medallion #10 Darko Milicic
  • -
  • NM-MT
  • 2