Cart 0

Filters

  • 1994-95 German First League #33 Jorn Seuthe
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 13
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #33 Jorn Seuthe
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #33 Jorn Seuthe
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 1994-95 German First League #33 Jorn Seuthe
  • -
  • MINT
  • 13
  • 1994-95 German First League #34 Pietro Vacca
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 10
  • $0.50
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #34 Pietro Vacca
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #34 Pietro Vacca
  • -
  • MINT
  • 10
  • 1994-95 German First League #35 Gunther Eisenhut
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 5 to 9
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #35 Gunther Eisenhut
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • 1994-95 German First League #35 Gunther Eisenhut
  • -
  • MINT
  • 9
  • 1994-95 German First League #36 Thomas Kulzer
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 8
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #36 Thomas Kulzer
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #36 Thomas Kulzer
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 1994-95 German First League #36 Thomas Kulzer
  • -
  • MINT
  • 8
  • 1994-95 German First League #37 Christian Zessak
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 7
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #37 Christian Zessak
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #37 Christian Zessak
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 1994-95 German First League #37 Christian Zessak
  • -
  • MINT
  • 7
  • 1994-95 German First League #38 Peter Sterz
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 7
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #38 Peter Sterz
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #38 Peter Sterz
  • -
  • NM-MT
  • 6
  • 1994-95 German First League #38 Peter Sterz
  • -
  • MINT
  • 7
  • 1994-95 German First League #39 Michael Maass
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 3 to 10
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #39 Michael Maass
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 1994-95 German First League #39 Michael Maass
  • -
  • MINT
  • 10
  • 1994-95 German First League #40 Thomas Brandl
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 11
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #40 Thomas Brandl
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #40 Thomas Brandl
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 1994-95 German First League #40 Thomas Brandl
  • -
  • MINT
  • 11
  • 1994-95 German First League #41 Thomas Daffner
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 6
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #41 Thomas Daffner
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #41 Thomas Daffner
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1994-95 German First League #41 Thomas Daffner
  • -
  • MINT
  • 6
  • 1994-95 German First League #42 Volker Kollmeder
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 4 to 11
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #42 Volker Kollmeder
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 1994-95 German First League #42 Volker Kollmeder
  • -
  • MINT
  • 11
  • 1994-95 German First League #43 Thomas Haiti
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 13
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #43 Thomas Haiti
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #43 Thomas Haiti
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 1994-95 German First League #43 Thomas Haiti
  • -
  • MINT
  • 13
  • 1994-95 German First League #44 Hans Eberhard
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 3 to 11
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #44 Hans Eberhard
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 1994-95 German First League #44 Hans Eberhard
  • -
  • MINT
  • 11
  • 1994-95 German First League #45 Enrico Kock
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 5 to 12
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #45 Enrico Kock
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • 1994-95 German First League #45 Enrico Kock
  • -
  • MINT
  • 12
  • 1994-95 German First League #46 Peter Hampl
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 10
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #46 Peter Hampl
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #46 Peter Hampl
  • -
  • NM-MT
  • 7
  • 1994-95 German First League #46 Peter Hampl
  • -
  • MINT
  • 10
  • 1994-95 German First League #47 German Wolgin
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 6 to 8
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #47 German Wolgin
  • -
  • NM-MT
  • 6
  • 1994-95 German First League #47 German Wolgin
  • -
  • MINT
  • 8
  • 1994-95 German First League #48 Andrej Balandin
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 9
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #48 Andrej Balandin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #48 Andrej Balandin
  • -
  • NM-MT
  • 6
  • 1994-95 German First League #48 Andrej Balandin
  • -
  • MINT
  • 9
  • 1994-95 German First League #49 Rainer Wohlmann
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 3 to 11
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #49 Rainer Wohlmann
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 1994-95 German First League #49 Rainer Wohlmann
  • -
  • MINT
  • 11
  • 1994-95 German First League #50 Teamcard/Checklist
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 9
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #50 Teamcard/Checklist
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #50 Teamcard/Checklist
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • 1994-95 German First League #50 Teamcard/Checklist
  • -
  • MINT
  • 9
  • 1994-95 German First League #51 Michael Eibl
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 14
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #51 Michael Eibl
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #51 Michael Eibl
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • 1994-95 German First League #51 Michael Eibl
  • -
  • MINT
  • 14
  • 1994-95 German First League #52 Sven Schubert
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 6 to 12
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #52 Sven Schubert
  • -
  • NM-MT
  • 6
  • 1994-95 German First League #52 Sven Schubert
  • -
  • MINT
  • 12
  • 1994-95 German First League #53 Franz Steer
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 11
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #53 Franz Steer
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #53 Franz Steer
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • 1994-95 German First League #53 Franz Steer
  • -
  • MINT
  • 11
  • 1994-95 German First League #54 Ottmar Schluttenhofer
  • -
  • MINT
  • 5
  • 1994-95 German First League #55 Wolfgang Oswald
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 7 to 11
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #55 Wolfgang Oswald
  • -
  • NM-MT
  • 7
  • 1994-95 German First League #55 Wolfgang Oswald
  • -
  • MINT
  • 11
  • 1994-95 German First League #56 John Samanski
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 19
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #56 John Samanski
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #56 John Samanski
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • 1994-95 German First League #56 John Samanski
  • -
  • MINT
  • 19
  • 1994-95 German First League #57 Marty Irvine
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 10
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #57 Marty Irvine
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #57 Marty Irvine
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 1994-95 German First League #57 Marty Irvine
  • -
  • MINT
  • 10
  • 1994-95 German First League #58 Herbert Schadler
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 14
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #58 Herbert Schadler
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #58 Herbert Schadler
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • 1994-95 German First League #58 Herbert Schadler
  • -
  • MINT
  • 14
  • 1994-95 German First League #59 Jeff Vaive
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 4 to 11
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #59 Jeff Vaive
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 1994-95 German First League #59 Jeff Vaive
  • -
  • MINT
  • 11
  • 1994-95 German First League #60 Markus Neumuller
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 12
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #60 Markus Neumuller
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #60 Markus Neumuller
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • 1994-95 German First League #60 Markus Neumuller
  • -
  • MINT
  • 12
  • 1994-95 German First League #61 Norbert Arians
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 8
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #61 Norbert Arians
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #61 Norbert Arians
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 1994-95 German First League #61 Norbert Arians
  • -
  • MINT
  • 8
  • 1994-95 German First League #62 Alfred Weiss
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 5
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #62 Alfred Weiss
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #62 Alfred Weiss
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 1994-95 German First League #62 Alfred Weiss
  • -
  • MINT
  • 5
  • 1994-95 German First League #63 Gert Heubach
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 6 to 10
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #63 Gert Heubach
  • -
  • NM-MT
  • 6
  • 1994-95 German First League #63 Gert Heubach
  • -
  • MINT
  • 10
  • 1994-95 German First League #64 Hans-Georg Eder
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 10
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #64 Hans-Georg Eder
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #64 Hans-Georg Eder
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 1994-95 German First League #64 Hans-Georg Eder
  • -
  • MINT
  • 10
  • 1994-95 German First League #65 Hansi Bader
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 8
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #65 Hansi Bader
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #65 Hansi Bader
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 1994-95 German First League #65 Hansi Bader
  • -
  • MINT
  • 8
  • 1994-95 German First League #66 Franz Futtner
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 11
  • $0.50
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #66 Franz Futtner
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #66 Franz Futtner
  • -
  • MINT
  • 11
  • 1994-95 German First League #67 Klaus Pillmaier
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 13
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #67 Klaus Pillmaier
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #67 Klaus Pillmaier
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 1994-95 German First League #67 Klaus Pillmaier
  • -
  • MINT
  • 13
  • 1994-95 German First League #68 Donar Dotzauer
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 10
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #68 Donar Dotzauer
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #68 Donar Dotzauer
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 1994-95 German First League #68 Donar Dotzauer
  • -
  • MINT
  • 10
  • 1994-95 German First League #69 Bertil Filgis
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 8
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #69 Bertil Filgis
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #69 Bertil Filgis
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 1994-95 German First League #69 Bertil Filgis
  • -
  • MINT
  • 8
  • 1994-95 German First League #70 Roman Zaborowski
  • -
  • NM-MT to MINT
  • 1 to 12
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1994-95 German First League #70 Roman Zaborowski
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1994-95 German First League #70 Roman Zaborowski
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • 1994-95 German First League #70 Roman Zaborowski
  • -
  • MINT
  • 12
  • 1994-95 German First League #71 Thomas Dahlem
  • -
  • NM-MT
  • 2