Cart 0

Filters

  • 2005-06 Finest Fact Relics #AI Allen Iverson
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • $5.50
   to
   $24.00
  • 2005-06 Finest Fact Relics #AI Allen Iverson
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #AI Allen Iverson
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #AI Allen Iverson
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #AI Allen Iverson
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #AJ Antawn Jamison
  • 1629
  • NM-MT
  • 1 to 7
  • $1.61
   to
   $20.00
  • 2005-06 Finest Fact Relics #AJ Antawn Jamison
  • 1629
  • NM-MT
  • 7
  • 2005-06 Finest Fact Relics #AJ Antawn Jamison
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #AJ Antawn Jamison
  • 1629
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Finest Fact Relics #AJ Antawn Jamison
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #AJ Antawn Jamison
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #AJ Antawn Jamison
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #AJ Antawn Jamison
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #CP Chris Paul
  • 1629
  • NM-MT
  • 1 to 2
  • $6.00
   to
   $36.00
  • 2005-06 Finest Fact Relics #CP Chris Paul
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #CP Chris Paul
  • 1629
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Finest Fact Relics #DW Dwyane Wade
  • 1629
  • NM-MT
  • 1 to 3
  • $11.25
   to
   $30.00
  • 2005-06 Finest Fact Relics #DW Dwyane Wade
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #DW Dwyane Wade
  • 1629
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Finest Fact Relics #EB Elton Brand
  • 1629
  • NM-MT
  • 1 to 18
  • $1.50
   to
   $20.00
  • 2005-06 Finest Fact Relics #EB Elton Brand
  • 1629
  • NM-MT
  • 18
  • 2005-06 Finest Fact Relics #EB Elton Brand
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #EB Elton Brand
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #EB Elton Brand
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #EB Elton Brand
  • 1629
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Finest Fact Relics #EB Elton Brand
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #EB Elton Brand
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #EB Elton Brand
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #HW Hakim Warrick
  • 1629
  • NM to NM-MT
  • 1 to 11
  • $1.25
   to
   $4.00
  • 2005-06 Finest Fact Relics #HW Hakim Warrick
  • 1629
  • NM-MT
  • 11
  • 2005-06 Finest Fact Relics #HW Hakim Warrick
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #HW Hakim Warrick
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #HW Hakim Warrick
  • 1629
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Finest Fact Relics #HW Hakim Warrick
  • 1629
  • NM
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #HW Hakim Warrick
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #HW Hakim Warrick
  • 1629
  • NrMt+
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #HW Hakim Warrick
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #HW Hakim Warrick
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JG Joey Graham
  • 1629
  • NM-MT
  • 1 to 22
  • $1.20
   to
   $20.00
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JG Joey Graham
  • 1629
  • NM-MT
  • 22
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JG Joey Graham
  • 1629
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JG Joey Graham
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JG Joey Graham
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JG Joey Graham
  • 1629
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JG Joey Graham
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JG Joey Graham
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JG Joey Graham
  • 1629
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JG Joey Graham
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JG Joey Graham
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JG Joey Graham
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JG Joey Graham
  • 1629
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JH Josh Howard
  • 1629
  • NM-MT
  • 1 to 7
  • $2.10
   to
   $20.00
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JH Josh Howard
  • 1629
  • NM-MT
  • 7
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JH Josh Howard
  • 1629
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JH Josh Howard
  • 1629
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JH Josh Howard
  • 1629
  • NM-MT
  • 4
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JH Josh Howard
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JH Josh Howard
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JH Josh Howard
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JH Josh Howard
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JH Josh Howard
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JS Josh Smith
  • 1629
  • NM-MT
  • 1 to 19
  • $1.25
   to
   $20.00
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JS Josh Smith
  • 1629
  • NM-MT
  • 19
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JS Josh Smith
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JS Josh Smith
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JS Josh Smith
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JS Josh Smith
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JS Josh Smith
  • 1629
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Finest Fact Relics #JS Josh Smith
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #OG Orien Greene
  • 1629
  • NM-MT
  • 1 to 23
  • $1.20
   to
   $20.00
  • 2005-06 Finest Fact Relics #OG Orien Greene
  • 1629
  • NM-MT
  • 23
  • 2005-06 Finest Fact Relics #OG Orien Greene
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #OG Orien Greene
  • 1629
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Finest Fact Relics #OG Orien Greene
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #OG Orien Greene
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RL Rashard Lewis
  • 1629
  • NM-MT
  • 1 to 11
  • $1.75
   to
   $6.00
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RL Rashard Lewis
  • 1629
  • NM-MT
  • 11
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RL Rashard Lewis
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RL Rashard Lewis
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RL Rashard Lewis
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RL Rashard Lewis
  • 1629
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RL Rashard Lewis
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RL Rashard Lewis
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RL Rashard Lewis
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RL Rashard Lewis
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RL Rashard Lewis
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RL Rashard Lewis
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RM Rashad McCants
  • 1629
  • NM-MT
  • 1 to 10
  • $1.49
   to
   $20.00
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RM Rashad McCants
  • 1629
  • NM-MT
  • 10
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RM Rashad McCants
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RM Rashad McCants
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RM Rashad McCants
  • 1629
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RM Rashad McCants
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RM Rashad McCants
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RM Rashad McCants
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RM Rashad McCants
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RM Rashad McCants
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RM Rashad McCants
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RM Rashad McCants
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RM Rashad McCants
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RM Rashad McCants
  • 1629
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RW Rasheed Wallace
  • 1629
  • NM to NM-MT
  • 1 to 5
  • $1.93
   to
   $20.00
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RW Rasheed Wallace
  • 1629
  • NM-MT
  • 5
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RW Rasheed Wallace
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RW Rasheed Wallace
  • 1629
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RW Rasheed Wallace
  • 1629
  • NM
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RW Rasheed Wallace
  • 1629
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RW Rasheed Wallace
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #RW Rasheed Wallace
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #SJ Sarunas Jasikevicius
  • 1629
  • NM-MT
  • 1 to 3
  • $3.00
   to
   $20.00
  • 2005-06 Finest Fact Relics #SJ Sarunas Jasikevicius
  • 1629
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Finest Fact Relics #SJ Sarunas Jasikevicius
  • 1629
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Finest Fact Relics #SJ Sarunas Jasikevicius
  • 1629
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Finest Fact Relics #SJ Sarunas Jasikevicius
  • 1629
  • NM-MT
  • 1