Cart 0

Filters

  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAA Andrew Alberts
  • -
  • NM-MT to NM-MT+
  • 1 to 3
  • $3.00
   to
   $6.00
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAA Andrew Alberts
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAA Andrew Alberts
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAA Andrew Alberts
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAA Andrew Alberts
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAA Andrew Alberts
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAA Andrew Alberts
  • -
  • NM-MT+
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAA Andrew Alberts
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAA Andrew Alberts
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAA Andrew Alberts
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAM Andrej Meszaros
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $4.00
   to
   $10.00
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAM Andrej Meszaros
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAM Andrej Meszaros
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAM Andrej Meszaros
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAM Andrej Meszaros
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAO Alexander Ovechkin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $17.70
   to
   $24.75
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAO Alexander Ovechkin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAO Alexander Ovechkin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAP Alexander Perezhogin
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 4
  • $3.00
   to
   $7.95
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAP Alexander Perezhogin
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAP Alexander Perezhogin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAP Alexander Perezhogin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAP Alexander Perezhogin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAP Alexander Perezhogin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAP Alexander Perezhogin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAP Alexander Perezhogin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAP Alexander Perezhogin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAP Alexander Perezhogin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAS Anthony Stewart
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $4.00
   to
   $7.90
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAS Anthony Stewart
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAS Anthony Stewart
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAS Anthony Stewart
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAS Anthony Stewart
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAW Andrew Wozniewski
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $4.00
   to
   $7.95
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAW Andrew Wozniewski
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAW Andrew Wozniewski
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTAW Andrew Wozniewski
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBB Brandon Bochenski
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $8.28
   to
   $12.00
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBB Brandon Bochenski
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBB Brandon Bochenski
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBB Brandon Bochenski
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBB Brandon Bochenski
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBC Braydon Coburn
  • -
  • NM-MT to NM-MT+
  • 1 to 3
  • $3.00
   to
   $7.90
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBC Braydon Coburn
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBC Braydon Coburn
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBC Braydon Coburn
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBC Braydon Coburn
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBC Braydon Coburn
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBC Braydon Coburn
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBC Braydon Coburn
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBC Braydon Coburn
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBC Braydon Coburn
  • -
  • NM-MT+
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBC Braydon Coburn
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBC Braydon Coburn
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBC Braydon Coburn
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBL Brett Lebda
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBS Brent Seabrook
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBW Brad Winchester
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 3
  • $3.00
   to
   $9.48
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBW Brad Winchester
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBW Brad Winchester
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBW Brad Winchester
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBW Brad Winchester
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBW Brad Winchester
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBW Brad Winchester
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBW Brad Winchester
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBW Brad Winchester
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBW Brad Winchester
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTBW Brad Winchester
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCB Cam Barker
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 3
  • $3.00
   to
   $7.95
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCB Cam Barker
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCB Cam Barker
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCB Cam Barker
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCB Cam Barker
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCB Cam Barker
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCB Cam Barker
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCB Cam Barker
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCB Cam Barker
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCB Cam Barker
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCP Corey Perry
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 2
  • $6.44
   to
   $20.00
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCP Corey Perry
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCP Corey Perry
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCP Corey Perry
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCP Corey Perry
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCP Corey Perry
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCW Cam Ward
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 2
  • $10.00
   to
   $15.00
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCW Cam Ward
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCW Cam Ward
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCW Cam Ward
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTCW Cam Ward
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTDL David Leneveu
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 3
  • $5.00
   to
   $7.95
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTDL David Leneveu
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTDL David Leneveu
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTDL David Leneveu
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTDL David Leneveu
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTDL David Leneveu
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTDP Dion Phaneuf
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 2
  • $4.99
   to
   $15.80
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTDP Dion Phaneuf
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTDP Dion Phaneuf
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTDP Dion Phaneuf
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTDP Dion Phaneuf
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTDP Dion Phaneuf
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTDP Dion Phaneuf
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTEN Eric Nystrom
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 3
  • $6.00
   to
   $7.95
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTEN Eric Nystrom
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTEN Eric Nystrom
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTEN Eric Nystrom
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTGB Gilbert Brule
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 2
  • $6.00
   to
   $9.90
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTGB Gilbert Brule
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTGB Gilbert Brule
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTGB Gilbert Brule
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTGB Gilbert Brule
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTGP George Parros
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 3
  • $3.20
   to
   $6.00
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTGP George Parros
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTGP George Parros
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTGP George Parros
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTGP George Parros
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 2005-06 Upper Deck Rookie Threads #RTGP George Parros
  • -
  • NM-MT
  • 2