Cart 0

Filters

  • 1970 Topps #354 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 2 to 24
  • $0.50
   to
   $0.69
  • 1971 Topps #610 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1 to 30
  • $2.40
   to
   $6.00
  • 1971 Topps Coins #96 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1
  • 1972 Topps #10 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1 to 20
  • $0.50
   to
   $1.25
  • 1973 Topps #510 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1 to 15
  • $0.64
   to
   $0.99
  • 1974 Topps #65 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1 to 13
  • $0.50
   to
   $1.50
  • 1974 Topps #337 Amos Otis/Cesar Cedeno AS
  • -
  • EX
  • 1 to 12
  • $0.50
   to
   $1.00
  • 1975 Topps #520 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1 to 10
  • $0.50
   to
   $1.00
  • 1975 Topps Mini #520 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1 to 4
  • $0.60
  • 1976 Topps #198 AL Stolen Base Leaders/Mickey Rivers/Claudell Washington/Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1 to 11
  • $0.50
  • 1976 Topps #510 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1 to 19
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1977 Topps #290 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1 to 17
  • $0.50
   to
   $3.75
  • 1978 Topps #490 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1 to 15
  • $0.50
  • 1979 Topps #360 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 2 to 10
  • $0.50
  • 1980 Topps #130 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 5 to 27
  • $0.50
  • 1981 Topps #585 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1 to 6
  • $0.50
  • 1982 Topps #725 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1 to 9
  • $0.50
  • 1982 Topps #726 Amos Otis IA
  • -
  • EX
  • 1 to 7
  • $0.50
  • 1983 Topps #75 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1
  • 1983 Topps Foldouts #5 Steals Leaders/Joe Morgan& 663/Cesar Cedeno/Ron
  • -
  • EX
  • 1
  • 1984 Topps #655 Amos Otis
  • -
  • EX
  • 1 to 2
  • $0.50