Cart 0

Filters

  • 1989 Upper Deck #1 Ken Griffey Jr. RC
  • -
  • NM to MINT
  • 1 to 7
  • $19.99
   to
   $160.00
  • 1989 Upper Deck #1 Ken Griffey Jr. RC
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 1989 Upper Deck #1 Ken Griffey Jr. RC
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 1989 Upper Deck #1 Ken Griffey Jr. RC
  • -
  • MINT
  • 1
  • $160.00
  • 1989 Upper Deck #1 Ken Griffey Jr. RC
  • -
  • NM
  • 1
  • 1989 Upper Deck #1 Ken Griffey Jr. RC
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #1 Ken Griffey Jr. RC
  • -
  • NM
  • 2
  • 1989 Upper Deck #1 Ken Griffey Jr. RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #1 Ken Griffey Jr. RC
  • -
  • NM-MT+
  • 7
  • 1989 Upper Deck #1 Ken Griffey Jr. RC
  • -
  • MINT
  • 3
  • 1989 Upper Deck #1 Ken Griffey Jr. RC
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • 1989 Upper Deck #1 Ken Griffey Jr. RC
  • -
  • NM
  • 1
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM to MINT
  • 1 to 23
  • $0.35
   to
   $1.50
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 7
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 6
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 7
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • MINT
  • 3
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 6
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • MINT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM
  • 1
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 9
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM
  • 3
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT+
  • 1
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.50

   Dealer on vacation until 25-Aug-2017

  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • MINT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 11
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM
  • 2
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 11
  • 1989 Upper Deck #2 Luis Medina RC
  • -
  • NM-MT
  • 23
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM to MINT
  • 1 to 124
  • $0.35
   to
   $1.00
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 124
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 13
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 22
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 10
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 12
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 10
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 9
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • MINT
  • 3
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • MINT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM
  • 1
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 12
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 19
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 14
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 23
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM
  • 10
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM
  • 3
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT+
  • 1
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • MINT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 12
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM
  • 2
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 9
  • 1989 Upper Deck #3 Tony Chance RC
  • -
  • NM-MT
  • 55
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM to MINT
  • 1 to 750
  • $0.35
   to
   $4.00
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 177
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 11
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 7
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 6
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 20
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • MINT
  • 3
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 750
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 28
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM
  • 3
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • MINT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM
  • 1
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 19
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 17
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 10
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM
  • 10
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT+
  • 1
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM
  • 9
  • 1989 Upper Deck #5 Sandy Alomar Jr. RC UER/Born 6/16/66/should be 6/18/66
  • -
  • NM-MT
  • 3