Cart 0

Filters

  • 1982 Topps #22 Jim Beattie
  • -
  • VG to MINT
  • 1 to 78
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #52 Larry Andersen
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 61
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #72 Rick Auerbach
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 69
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #98 Terry Bulling
  • -
  • VG to MINT
  • 1 to 106
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #130 Julio Cruz
  • -
  • VG to
  • 1 to 145
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #197 Shane Rawley
  • -
  • VG to
  • 1 to 101
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #224 Bruce Bochte
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 138
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #283 Brian Allard
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 125
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #312 Lenny Randle
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 76
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #336 Tom Paciorek/Glenn Abbott TL
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 136
  • $0.50
   to
   $2.40
  • 1982 Topps #358 Mike Parrott
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 91
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #371 Jerry Don Gleaton
  • -
  • VG to MINT
  • 1 to 112
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #382 Joe Simpson
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 107
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #413 Dan Meyer
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 116
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #440 Jeff Burroughs
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 138
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #468 Floyd Bannister
  • -
  • VG to MINT
  • 1 to 156
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #497 Jim Anderson
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 125
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #523 Gary Gray
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 136
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #571 Glenn Abbott
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 112
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #598 Bob Galasso
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 110
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #632 Bryan Clark RC
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 128
  • $0.50
   to
   $1.00
  • 1982 Topps #649 Ken Clay
  • -
  • VG to MINT
  • 1 to 111
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #678 Tom Paciorek
  • -
  • VG to MINT
  • 1 to 184
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #711 Dave Edler/Dave Henderson RC/Reggie Walton RC
  • -
  • VG to Pristine (10)
  • 1 to 2124
  • $0.50
   to
   $3.00
  • 1982 Topps #719 Jerry Narron
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 98
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #742 Dick Drago
  • -
  • VG to MINT
  • 1 to 85
  • $0.50
   to
   $0.75
  • 1982 Topps #769 Richie Zisk
  • -
  • GOOD to MINT
  • 1 to 137
  • $0.50
   to
   $0.75