Cart 0

Filters

  • 1939 Play Ball #91 John Knott RC
  • -
  • EX
  • 1
  • 1939 Play Ball #105 Rabbit McNair RC
  • -
  • VG
  • 1
  • 1940 Play Ball #13 Jack Knott
  • -
  • VG to VG-EX
  • 1
  • $8.00
   to
   $14.00
  • 1940 Play Ball #14 Rabbit McNair
  • -
  • FAIR to EX
  • 1 to 2
  • $3.00
   to
   $20.00
  • 1940 Play Ball #126 Jake Solters
  • -
  • VG
  • 1
  • 1940 Play Ball #127 Muddy Ruel
  • -
  • VG to EX
  • 1
  • $8.00
   to
   $24.00
  • 1940 Play Ball #128 Pete Appleton
  • -
  • EX to
  • 1
  • $5.00
   to
   $24.00
  • 1940 Play Ball #184 Mule Haas
  • -
  • GOOD to EX
  • 1
  • $17.50
   to
   $84.00
  • 1940 Play Ball #185 Joe Kuhel
  • -
  • VG to EX-MT
  • 1
  • $28.00
   to
   $35.00
  • 1940 Play Ball #186 Taft Wright RC
  • -
  • VG to EX-MT
  • 1
  • $28.00
   to
   $70.00
  • 1940 Play Ball #230 Red Faber
  • -
  • GOOD to EX-MT
  • 1
  • $43.75
   to
   $175.00
  • 1941 Play Ball #31 Joe Kuhel
  • -
  • EX
  • 1
  • 1941 Play Ball #32 Taft Wright
  • -
  • FAIR
  • 1