Cart 0

Filters

  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA1 Jussi Jokinen
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 4
  • $0.38 to $1.20 $0.38
   to
   $1.20
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA1 Jussi Jokinen
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • $0.75 $0.75
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA1 Jussi Jokinen
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $1.19 $1.19
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA1 Jussi Jokinen
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.20 $1.20
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA1 Jussi Jokinen
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.59 $0.59
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA1 Jussi Jokinen
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • $0.75 $0.75
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA1 Jussi Jokinen
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • $0.60 $0.60
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA1 Jussi Jokinen
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $0.76 $0.76
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA1 Jussi Jokinen
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.45 $0.45
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA1 Jussi Jokinen
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • $0.75 $0.75
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA1 Jussi Jokinen
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.10 $1.10
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA1 Jussi Jokinen
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.38 $0.38
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA2 Miroslav Satan
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 14
  • $0.38 to $1.10 $0.38
   to
   $1.10
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA2 Miroslav Satan
  • -
  • NM-MT
  • 14
  • $0.38 $0.38
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA2 Miroslav Satan
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.45 $0.45
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA2 Miroslav Satan
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • $0.59 $0.59
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA2 Miroslav Satan
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • $0.75 $0.75
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA2 Miroslav Satan
  • -
  • NM-MT
  • 7
  • $0.60 $0.60
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA2 Miroslav Satan
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • $0.76 $0.76
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA2 Miroslav Satan
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.45 $0.45
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA2 Miroslav Satan
  • -
  • NM-MT
  • 6
  • $0.75 $0.75
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA2 Miroslav Satan
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • $1.10 $1.10
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA2 Miroslav Satan
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $0.38 $0.38
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA3 Brad Richards
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 4
  • $0.60 to $1.58 $0.60
   to
   $1.58
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA3 Brad Richards
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • $1.20 $1.20
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA3 Brad Richards
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • $1.58 $1.58
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA3 Brad Richards
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $1.50 $1.50
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA3 Brad Richards
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.00 $1.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA3 Brad Richards
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.80 $0.80
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA3 Brad Richards
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • $1.01 $1.01
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA3 Brad Richards
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.60 $0.60
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA3 Brad Richards
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • $1.00 $1.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA3 Brad Richards
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • $1.46 $1.46
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA4 Alexander Ovechkin
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 3
  • $1.95 to $5.00 $1.95
   to
   $5.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA4 Alexander Ovechkin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $5.00 $5.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA4 Alexander Ovechkin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $3.95 $3.95
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA4 Alexander Ovechkin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $4.00 $4.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA4 Alexander Ovechkin
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • $1.95 $1.95
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA4 Alexander Ovechkin
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $2.00 $2.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA4 Alexander Ovechkin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $2.50 $2.50
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA4 Alexander Ovechkin
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • $2.00 $2.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA4 Alexander Ovechkin
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $2.52 $2.52
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA4 Alexander Ovechkin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $2.50 $2.50
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA4 Alexander Ovechkin
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $5.00 $5.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA5 Paul Kariya
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 3
  • $0.75 to $2.00 $0.75
   to
   $2.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA5 Paul Kariya
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $1.88 $1.88
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA5 Paul Kariya
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.98 $1.98
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA5 Paul Kariya
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.98 $0.98
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA5 Paul Kariya
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $2.00 $2.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA5 Paul Kariya
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.00 $1.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA5 Paul Kariya
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $1.26 $1.26
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA5 Paul Kariya
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $0.75 $0.75
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA5 Paul Kariya
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.98 $1.98
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA5 Paul Kariya
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • $1.25 $1.25
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA5 Paul Kariya
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.25 $1.25
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA5 Paul Kariya
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.25 $1.25
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA5 Paul Kariya
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.83 $1.83
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA6 Ales Hemsky
  • -
  • NM to NM-MT
  • 1 to 7
  • $0.70 to $2.00 $0.70
   to
   $2.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA6 Ales Hemsky
  • -
  • NM-MT
  • 7
  • $0.70 $0.70
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA6 Ales Hemsky
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.50 $1.50
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA6 Ales Hemsky
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.78 $0.78
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA6 Ales Hemsky
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.50 $1.50
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA6 Ales Hemsky
  • -
  • NM
  • 1
  • $1.60 $1.60
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA6 Ales Hemsky
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • $1.00 $1.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA6 Ales Hemsky
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • $0.80 $0.80
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA6 Ales Hemsky
  • -
  • NM-MT
  • 5
  • $1.01 $1.01
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA6 Ales Hemsky
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • $2.00 $2.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA6 Ales Hemsky
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $2.00 $2.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA6 Ales Hemsky
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.00 $1.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA7 Mikko Koivu
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 7
  • $0.50 to $2.00 $0.50
   to
   $2.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA7 Mikko Koivu
  • -
  • NM-MT
  • 7
  • $0.70 $0.70
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA7 Mikko Koivu
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.60 $0.60
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA7 Mikko Koivu
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.58 $1.58
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA7 Mikko Koivu
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $0.78 $0.78
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA7 Mikko Koivu
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $1.50 $1.50
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA7 Mikko Koivu
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • $1.00 $1.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA7 Mikko Koivu
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • $0.80 $0.80
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA7 Mikko Koivu
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • $1.01 $1.01
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA7 Mikko Koivu
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.60 $0.60
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA7 Mikko Koivu
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $2.00 $2.00
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA7 Mikko Koivu
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.50 $0.50
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA8 Alexander Frolov
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 7
  • $0.38 to $1.19 $0.38
   to
   $1.19
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA8 Alexander Frolov
  • -
  • NM-MT
  • 7
  • $0.53 $0.53
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA8 Alexander Frolov
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $1.19 $1.19
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA8 Alexander Frolov
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $0.59 $0.59
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA8 Alexander Frolov
  • -
  • NM-MT
  • 6
  • $0.75 $0.75
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA8 Alexander Frolov
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $0.60 $0.60
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA8 Alexander Frolov
  • -
  • NM-MT
  • 7
  • $0.76 $0.76
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA8 Alexander Frolov
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.45 $0.45
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA8 Alexander Frolov
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • $0.75 $0.75
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA8 Alexander Frolov
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.10 $1.10
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA8 Alexander Frolov
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • $0.38 $0.38
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA9 Jason Williams
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 4
  • $0.45 to $1.20 $0.45
   to
   $1.20
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA9 Jason Williams
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $1.13 $1.13
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA9 Jason Williams
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.19 $1.19
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA9 Jason Williams
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.06 $1.06
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA9 Jason Williams
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.20 $1.20
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA9 Jason Williams
  • -
  • NM-MT
  • 4
  • $0.75 $0.75
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA9 Jason Williams
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $0.60 $0.60
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA9 Jason Williams
  • -
  • NM-MT
  • 3
  • $0.76 $0.76
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA9 Jason Williams
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $0.45 $0.45
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA9 Jason Williams
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.19 $1.19
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA9 Jason Williams
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.75 $0.75
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA9 Jason Williams
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.75 $0.75
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA10 Slava Kozlov
  • -
  • NM-MT
  • 1 to 2
  • $0.45 to $1.20 $0.45
   to
   $1.20
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA10 Slava Kozlov
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $0.45 $0.45
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA10 Slava Kozlov
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $1.19 $1.19
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA10 Slava Kozlov
  • -
  • NM-MT
  • 1
  • $1.06 $1.06
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA10 Slava Kozlov
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $0.59 $0.59
  • 2006-07 Upper Deck Shootout Artists #SA10 Slava Kozlov
  • -
  • NM-MT
  • 2
  • $1.20 $1.20